[logo]
 
[DMS]

DM Software ECGLab program zakomponovaný v tomto prístroji umožňuje automatickú analýzu, interpretáciu a klasifikáciu dysrytmií 12-zvodového EKG.

ECGLab vzorkuje EKG signal s frekvenciou 1000Hz a tlačí EKG krivky s vysokým rozlíšením.

ECGLab zahŕňa 9 analytických EKG metód – 12 zvodové simultánne EKG, frekvenčné a vysokofrekvenčné EKG, disperziu QT internvalu, variabilitu pulzovej frekvencie /HRV/, filtrované a spriemerňované EKG /SAECG – pozdné komorové potenciály/, vektokardiogram /2D a 3D/ a EKG kardiostimulátora

Zabudovaná efektívna funkcia tlače umožňuje zamerať a potom vytlačiť EKG príhodu kedykoľvek zobrazenú na obrazovke.

Systém obsahuje perfektnú databázu  a manažment EKG kriviek a pacientov.

Automaticky zaznamenávané parameter sú:

trvanie vzorkovania EKG /sek./
srdcová frekvencia /min/
trvanie P /ms/
trvanie QRS /ms/
trvanie T /ms/
PR Interval /ms/
QT interval /ms/
Qtc interval /ms/
P os /stupne/
QRS os /stupne/
T os /stupne/
P amplitúda /zvod I, mV/
Q amplitúda /zvod I, mV/
R amplitúda /zvod I, mV/
S amplitúda /zvod I, mV/
STM amplitúda/maximálna ST úroveň vo zvode I /zvod I, mV/
T amplitúda /zvod I, mV/