[logo]
 
 
[DMS]
Vitajte

CardioVision

Zmena v nemocničnom monitorovaní pacientov WiFi pacientský monitor sa snúbi s Holtrom EKG:

 • Od 2 do 12 kanálov EKG na pacienta
 • WiFi prenos – dosah 100m
 • Prístupové body pre neobmedzený dosah
 • PC s dvoma monitormi
 • Monitor 1 = 8 pacientov v reálnom čase
 • Monitor 2 = Holter s automatickým updateom každú minútu
 • PDA sestry = Automatické prijímanie alarmov
 • PDA doktora, sestry = Bedside monitor

Analýza

 • Arytmie
 • ST analýza
 • HRV analýza
 • SAECG - pozdné komorové potenciály
 • Analýza  QT intervalu
 • Atrial Fib
 • Sleep Apnea
 • TWA – alternans T vlny
 • Vektografia

Monitor 1

Monitor 1

Real-time EKG 8 pacientov s analýzou

Monitor 2

Monitor 2

 • Alarm pri Real-time EKG alebo Holter analýze sa automaticky spustí, zobrazí a vytlačí. Kardiológ môže byť aj mimo nemocnice a okamžite uvidí EKG na svojom PDA.
 • PDA sa rovnako stáva bedside monitorom pre každého z 8 pacientov.  Vyberte si ktoréhokoľvek pacienta a jeho real-time EKG sa Vám zobrazí na PDA.
 • Okamžitý prenos  dát do lekárovho PDA dovoľuje lekárovi zobraziť si aktuálne EKG data kým odporúča špecifické úkony sestre.
 • WiFi prenos EKG je moderným spôsobom prístupu k nemocničnému monitorovaniu EKG. Prístupové body sú najefeketívnejšou a zároveň ekonomickou metódou poskytovania neobmedzeného monitorovania v nemocnici.  Klasické PC je najefektívnejším a najekonomickejším zariadením pre monitorovanie pacientov v centrálnej jendotke. Real-time EKG analýza kombinovaná s Holter analýzou na minútovej báze poskytuje skytočný prelom v analyzovaní pacientov.

EKG data, ktoré sú okamžite k dispozícii:

 • Pacient s 12-kanálovým EKG prenosom. 12 typov analýz a 3 trendy sú zobrazené napravo od 12-kanálového EKG v reálnom čase. Je možné zvoliť iné druhy analýz.  Pre tohto pacienta boli zvolené nasledovné: Srdcová frekvencia, ST, QTc, Ventricular Ectopics, V-Tachs, Pauses, 5 druhov HRV analýzy v Time Domain a Frekvenčnej metóde  a SVE. Ako prídavok sú zobrazené 3 trendy. V tomto prípade ide o srdcovú frekvenciu, ST a VE trend.
 • Pre iných pacientov môže pacient zvoliť inú kombináciu zobrazených analýz a trendov.
 • Každú minútu je vykonaný update  kompletnej Holter analýzy. Použitie dvoch monitorov s jedným PC v centrálnej monitorovacej stanici dovoľuje využívať funkcie Real-time EKG a Holtra nezávisle.