[logo]
 
 
[DMS]
Vitajte

CHARAKTERISTIKY HOLTER  EKG  CARDIOSCAN  PREMIER

REGISTRÁCIA ZÁZNAMU

 • kontinuálna  registrácia 3 resp 12 kanálov ekg s vysokým rozlíšením / vzorkovacia frekv. v každom kanáli 4096 vzoriek/ sek/   bez kompresie
 • digitálna registrácia na vbudovanú pamäťovú  kartu  512 MB
 • 24-48-72 hodinová registrácia ekg krivky
 • MINI rekordér DMS-300-3A s hmotnosťou iba 70 gramov / vrátane AAA batérie/

HODNOTENIE A EDITACIA ZÁZNAMU

 • plne automatické,   ale aj kompletne uživateľom asistované  hodnotenie
 • menlivé menu s nastavením analýzy, hodnotenia a tlače reportov
 • plná verifikovateľnosť každého úderu, všetkých dysrytmii, ST epizód a HRV
 • editor vzorov QRS  / templates/ pre normálne QRS komplexy, SVES a KES kategorie, artefakty a zmeny  ST segmentu

ANALÝZA

 • Simultánne 3 kanály ekg s 2-kanálovou analýzou dysrytmie
 • Delta ST analýza v 3 kanáloch, adjustovateľné ST hodnotenie s reanalýzou
 • Analýza stimulovaných pacientov /pacemaker/
 • Analýza tachy/bradykardii, 24-hod trendy a histogramy PF, SVES ,KES a ST
 • Stránkové a riadkove skénovanie s farebným kódovaním komplexov a príhod
 • HRV analýza metódami Time Domain, Frequency Domain a 3D Power
 • Analýza  QT intervalu, QTc, adjustovateľné
 • SAECG - pozdné komorové potenciály – LP, vektorkardiografické slučky
 • HRT – hodnotenie turbulencie –chaosu po KES
 • TWA – alternans T vlny
 • Rekonštruované aj reálne 12 kanálové Holter ekg monitorovanie
 • Automatická analýza fibrilácie
 • Detekcia spánkového apnoe

DATA MANAŽMENT

 • Ukladanie kompletných digitalizovaných záznamov
 • Export holter údajov na DVD, USB kľúč  alebo cestou email /internet/
 • Sieťová verzia – oddelené pracovisko sestry a  lekára

REPORTY

 • Voliteľné konfigurovateľné formáty automatických a asistovaných reportov
 • Editovanie stripov a protokolov pred  výtlačou
 • Voliteľná 24 hodinová  „ full disclosure“
 • Farebné kódovanie udalosti pri tlači a hodnotení