[logo]
 
[DMS]

Diagnostické a Monitorovacie systémy s.r.o.
DMS sú výhradným zastúpením americkej společnosti DMSoftware pre Slovenskú a Českú   Republiku.  Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 1995 a za ten čas máme viac ako 80 inštalovaných Holter systémov. Diagnostické a monitorovacie systémy sa špecializujú na diagnostiku v kardiológii. Poskytujeme predaj a servis Holtrov EKG, EKG, ABPM a telemetrických monitorovacích systémov.

DM Software
Spoločnosť DM Software bola založená v 70tych rokoch 20 storočia v Nevade, USA Williamom R. Parsonsom.
William Parsons  je jedným z prvých pionierov v oblasti Holtrov a právom je považovaný v tomto odvetví za experta.
W. Parsons pracoval priamo s Dr. Holtrom a Dr. Cordayom v prvotnom vývoji Holter EKG systému vrátane vývoja prvého Holter rekordéra pod vedením Brucea del Mar.  
Pán Parsons je človek, ktorý sa vo veku 24 rokov stal generálnym riaditeľom Del Mar Holter business, kde pôsobil do roku 1975, kedy založil DMSoftware. Odvtedy je spoločnosť DMSoftware v popredí Holter technológie dokazujúc, že má jeden z najrešpektovanejśích Holter programov v odvetví. 

Jednota, inovácie a skúsenosti
CardioScan vytvára novú definíciu pre diagnostické Holter EKG systémy. Začína s novou Holter záznamovou technológiou a končí s početnými diagnostickými testami, ktoré nikdy v minulosti neboli dosiahnuté Holter EKG výpočtovým software. Pretože nie je potrebný žiadny hardware pre PC alebo tlačiareň , kompletne nová Holter technológia môže byť inštalovaná do akéhokoľvek Windows desk-topu alebo notebooku.